Правила користування бібліотекою

Правила користування КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»

Бібліотекою можуть користуватись:

– неповнолітні громадяни до 18 років, їхні батьки;
– фізичні і юридичні особи, які професійно займаються проблемами дитячої літератури і дитячого читання, вихованням дітей;
– всі громадяни, які потребують інформаційної допомоги, яку здатна забезпечити бібліотека.
Всі категорії користуються послугами бібліотеки безкоштовно.
Основним документом, що дає право на користування Бібліотекою, є документ, що засвідчує особу.
Неповнолітні користувачі записуються до Бібліотеки на підставі документів, які подають батьки, або особи, під наглядом якої знаходяться діти.

Користувачі бібліотеки мають право отримувати:

– інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат Бібліотеки;
– консультаційну допомогу в процесі пошуку та відбору джерел інформації;
– документи з фондів Бібліотеки у тимчасове користування (на абонементі одноразово не більше 5 документі втерміном на 15 днів, в читальному залі кількість документів для опрацювання не обмежується);
– Інтернет-години для пошуку необхідної інформації;
– брати участь у всіх заходах, які проводить Бібліотека;
– входити до складу бібліотечної ради, гуртків та клубів, які функціонують в Бібліотеці;
– висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки і окремих її працівників, вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки.

Обов’язки користувачів бібліотеки:

– дотримуватись правил користування Бібліотекою, дбайливо ставитись до документів з фондів Бібліотеки, при одержанні перевіряти їх кількість та наявність будь-яких пошкоджень, про що повідомляти бібліотекаря, який має зробити на документах відповідну позначку, в іншому разі за виявлені дефекти відповідальність несе користувач;
– розписуватись під час запису до бібліотеки та за кожний одержаний в Бібліотеці документ в формулярі (крім дошкільників та учнів 1-4 класів);
– повертати документи у визначені строки;
– дбайливо ставитись до майна Бібліотеки, комп’ютерного обладнання та бібліотечного фонду, дотримуватись правил поведінки у бібліотеці.
Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:
– при втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки: замінити його відповідно аналогічнимчи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
– при неможливості заміни відшкодувати його ринкову вартість, розмір відшкодування визначається Бібліотекою;
– за втрату або пошкодження документів з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни і виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають;
– за порушення Правил користувачі можуть бути тимчасово позбавлені права користування Бібліотекою на терміни, встановлені адміністрацією.